Monument bij St. Andries opnieuw onthuld

Burgerinitiatief uit respect voor de gevallen Britse soldaten

door Jos van Koolwijk


 
Heerewaarden, 4 mei 2012 - Onder zeer grote belangstelling werd vanmiddag het hernieuwde oorlogsmonument onthuld op de Waaldijk nabij fort St. Andries. Het monument vervangt het in januari van dit jaar gestolen bronzen hoofd van een Engelse soldaat.

In 1944 liep bij Fort Sint Andries een Engelse patrouille afkomstig uit Dreumel in een hinderlaag. Twee soldaten kwamen meteen om, twee overleden later aan hun verwondingen. Ter nagedachtenis aan hen werd in 1999 een monument bij fort St Andries onthuld.

Het initiatief voor de totstandkoming van het nieuwe monument kwam van de dorpsraad van Heerewaarden. Een werkgroep bestaande uit Jan Visser, Riny Maas, Joris Baudoin, Martin v.d. Houdt en Jos van Koolwijk gaf vorm aan de nieuwe plannen en kon direct op steun van alle betrokken partijen rekenen.

 
Monument
Het nieuwe monument is geen identieke kopie van het gestolen bronzen beeld, maar komt wel van de hand van dezelfde beeldhouwer: Martin van den Houdt uit Dreumel.

Uiteraard is de gedachte achter het monument ook nu leidend geweest in de vormgeving. Het beeld werd ditmaal via de nieuwste technieken van cortenstaal gemaakt. Dit betekent dat van een model een 3-D scan wordt gemaakt, waarna het beeld vervolgens in plakken uitgesneden wordt.

Onthulling
Nadat Jos van Koolwijk alle aanwezigen welkom had geheten gaf hij het woord aan Jan Visser, mede-initiatiefnemer en lid van de dorpsraad Heerewaarden. Deze vertelde in het kort de achtergronden bij dit monument en het initiatief vanuit de bevolking na de brute diefstal in de nacht van 5 op 6 januari 2012.

Vervolgens vertelde Martin v.d. Houdt, bedenker van het eerste en het huidige beeld, over de keuze van het materiaal en vormgeving.

   
Daarna werd overgegaan tot de eigenlijke herdenking, waarbij burgemeester De Cloe van de gemeente Maasdriel nog eens het belang van de aanwezigheid van de kinderen onderstreepte en loco-burgemeester Bert van Swam van de gemeente West Maas en Waal refereerde aan de brandhaarden in de hedendaagse wereld en de taak die er voor eenieder is weggelegd om de vrijheid "vooral door te geven".
   
   
Lotte en Hannah van adoptieschool "de Oversteek" uit Dreumel lazen vervolgens een gedicht voor. Na de gebruikelijke twee minuten stilte werden er kransen en bloemen gelegd door de beide burgemeesters, door Gijs en Siebren namens de adoptieschool, door leerlingen van de Tweestromenschool uit Heerewaarden, Olaf van Hoften namens Ray Surrey (de enige nog in leven zijnde oorlogsveteraan) en andere aanwezigen.
 
Leerlingen van adoptieschool De Oversteek uit Dreumel.
L-R: Lotte, Hannah, Siebren en Gijs
leerlingen van de Tweestromenschool uit Heerewaarden
 

Nadat de herdenkingsplechtigheid was afgesloten namen de vele aanwezigen de gelegenheid te baat om het monument van dichtbij te bekijken en te fotograferen.

 
Hieronder een videoverslag van Zamaa
 
 

 

 
 
Klijk hier voor verslag op MooiMaasdriel
 
Klik hier voor artikel in het Brabants Dagblad
 
Onderstaande foto's zijn gemaakt door Genol de Jong uit Heerewaarden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 1999 bouwden burgers en veteranen samen dit prachtige monument. In januari 2012 werd het bronzen hoofd gestolen en bleef deze mooie herdenkingsplaats "onthoofd" achter.

En weer stonden er burgers op die - ondersteund door de bestuurders van de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal  - ervoor zorgden dat het monument in ere hersteld werd.

Namens alle Engelse nabestaanden, veteranen en hun familieleden spreek ik de dank uit aan iedereen die op welke wijze dan ook geholpen heeft bij het herstel van het Hadwin & Stopher Memorial en iedereen die vanmiddag bij de onthulling aanwezig was.
 
Een bijzonder woord van dank aan de leden van de spontaan gevormde werkgroep voor hun tijd en energie en een diepe buiging voor Martin van den Houdt, de bedenker en vormgever van dit prachtige beeld. Martin, chapeau!
 
Jos van Koolwijk