Familiewapen "van Sonsbeeck"


Toelichting 

Onder het familiewapen staat de familienaam ‘van Sonsbeek’ vermeld. In het boek der ‘Aanzienlijken familieën’ is onder de betreffende plaat 80 een voetnoot geplaatst die vermeldt dat de naam fout is geschreven en ‘van Sonsbeeck’ moet zijn.

Dit familiewapen behoort toe aan de familie ‘van Sonsbeeck’ die zich in 1364 als lakenfabrikant vanuit het stadje Sonsbeck in Duitsland in Zwolle heeft gevestigd.

Deze familie heeft door de geschiedenis heen tot voor korte tijd ministers, commissarissen der koningin, burgemeesters, rechters etc. voortgebracht.  De familie van Sonsbeeck zelf is niet van adel, maar wel vaak met binnenlandse en buitenlandse adellijke personen gehuwd.

Van het getoonde basisfamiliewapen zijn in loop der eeuwen meerdere uitvoeringen ontstaan. J.J. van Sonsbeeck (een vroegere burgemeester van Beek (L) heeft bijv. aan weerszijden van het familiewapen de afbeeldingen van de heiligen van de gemeente Maastricht en van het Bisdom Limburg toegevoegd.

   

Bij het zien van het familiewapen zonder bijbehorende voetnoot trekt men de begrijpelijke verkeerde conclusie dat de familie Van Sonsbeek een familiewapen bezit.

 

Officiële beschrijving van de familiebeker en het familiewapen ‘van Sonsbeeck’   

1606 Groote beker met rand- en spitswerk van vogels, bloemen en vruchten, waartusschen God op de wolken wandelend. Onderom de Paus, de Keizer en een Boer met bijschriften: Ghi  sult  bidden,  Ghi  sult  striden,  Ghi  sult  arbiden.

Benevens een wapen: doorsneden; boven een keper vergezeld van 3 hamers schuinrechts opwaarts geplaatst; beneden: een zon; helmteeken: de zon tusschen een vlucht.

Op de bovenrand van de beker: Ick Roelof  van  Sonsbeeck  uit  Olden  Geslachte,  nadat  ik  te  Romen  des  Pous  voeten  gekuscht  en  te Weenen  den Kaiser  gegroet  had,  heb  deezen  laten  maken 1606.

(Bron: ‘Stam- en Wapenboek der Aanzienlijke Familieën met Genealogsiche en Heraldische Aantekeningen’ door A.A. Vorsterman en van Oijen, plaat 80)

Merken: Zwolle – R. ? meesterteeken.

                              A.O.van Kerkwijk, ’s-Gravenhage.

 
Opmerking

1. Het is een fabel dat iemand die een familiewapen bezit van adel is. Zowel de familie ‘van Sonsbeeck’ als de familie ‘van Sonsbeek’ zijn niet van adel.

 

2. De familieleden ‘van Sonsbeeck’ waren veelal hoger opgeleid en vervulden betere tot de hoogst maatschappelijke functies.

 
3. De familieleden ‘van Sonsbeek’ waren veelal boer, planter en losarbeider.
 

4. In het telefoonboek van 1996 kwamen slechts 11 personen met de naam van Sonsbeeck  voor, terwijl de naam van Sonsbeek 228 en van Zonsbeek 42 keer voorkwam.