Sneeuwklokje

Gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis)

Voorjaarsbloeier met allure


redactie - Wilma van Oss


Naamgeving

De geslachtsnaam Galanthus komt van gala (melk) en anthos (bloem), melkbloem dus, terwijl de soortaanduiding nivalis afgeleid is van het Latijn nix, wat sneeuw betekent.

 

Een legende geeft de volgende verklaring voor de Nederlandse naam:

Toen het eerste sneeuwklokje zijn blaadjes ontvouwde, lag er nog sneeuw op de aarde en koning Winter heerste nog,  hoewel koning Lente al aangekomen was. Beiden wilden het bloempje een naam geven. Koning Winter nam het in zijn hand en zei, dat het tijdens zijn heerschappij ontloken was en dus aan hem toebehoorde.  
Hij noemde het ‘ Sneeuwbloem’, want het bloempje was in zijn koude handen zo wit als sneeuw geworden. Koning Lente was het daar helemaal niet mee eens. Hij nam het uit de handen van Koning Winter en noemde het ‘Lenteklokje’, omdat het zijn komst voorspeld had en koning Lente zijn tijd al gekomen achtte. Ondertussen hadden de bloempjes in de warme handen van Lente groene vlekjes gekregen en nu besloten Koning Winter en Lente ieder de helft van hun naam aan het plantje te schenken. Daarom heet het bloempje voortaan Sneeuw-klokje.
   
Sneeuwklokje lijkt wit, maar is dat niet  

Het "Gewoon sneeuwklokje" is een bolgewas. De bloeitijd is van februari tot in april. De bloemen hebben elk een eigen bloemstengel en hangen van de top van deze stengel naar beneden.

Een bloem heeft zes bloemdekbladeren, waarvan de buitenste drie langwerpig zijn en de binnenste drie omgekeerd hartvormig zijn. De lange smalle bladeren zijn blauwachtig groen.
 

De bloem lijkt wit maar is kleurloos. Door de luchtblaasjes tussen de bladcellen wordt het licht verstrooid. Daardoor ontstaat een witte kleur (de kleuren van de regenboog vormen tezamen de kleur wit).
 

Door het blad fijn te knijpen verdwijnen deze luchtblaasjes en vindt geen verstrooiing van licht plaats. Het resultaat is kleurloos.
   
Sneeuwklokje al 5 eeuwen in Nederland!

Stinzenplanten zijn planten die in bepaalde gebieden in Nederland van oorsprong alleen voorkomen op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke. Het zijn in de regel planten met opvallende bloemen en voorjaarsbloeiers. Deze planten zijn in het verleden van elders aangevoerd en aangeplant om te verwilderen en hebben weten stand te houden.

Het woord stinzenplant, komt van het Friese woord stins (steenhuis), dat slaat op een versterkt en met stenen gebouwd huis. In Friesland is het voorkomen van deze soorten voor het eerst beschreven.

Een van de eerste in Nederland voorkomende stinzenplanten is het sneeuwklokje. Oorspronkelijk komt het sneeuwklokje uit zuidoost europa (omgeving Turkije). Sneeuwklokjes zijn hier al vanaf ongeveer 1500 in cultuur en nu ook in de Dreumelse tuinen zeer wijdverbreid. Er zijn inmiddels een groot aantal variëteiten.

 

Uittip
Een wandeling in Amelisweerd (Bunnik) tijdens de bloeitijd van de sneeuwklokjes is een belevenis.
Klik voor de routebeschrijving op de foto hiernaast.