De Korenbloem

uit de Dreumelse akkers verdwenen


redactie - Wilma van Oss


 

Korenbloem (Centaurea cyanus)


Naamgeving

De Korenbloem dankt zijn naam aan haar traditionele groeiplaats: op de akkers tussen het graan.

De soortaanduiding cyanus betekent blauwe bloem tussen het graan.

 

Groeiplaats

In de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw was de Korenbloem zeer algemeen in graanakkers. De soort zorgde samen met de klaproos voor kleurrijke akkerflora.

 

 

Veel van de akkerplanten zijn in ons land terechtgekomen samen met granen en andere gewassen vanuit Oost- en Zuid-Europa. Ze zijn strikt genomen niet inheems, maar worden door hun eeuwenlange aanwezigheid wel tot de Nederlandse inheemse flora gerekend.

Onder andere door de intensieve bemesting, gebruik van bestrijdingsmiddelen en de verschuiving naar de huidige grootschalige efficiënte landbouw zijn deze soorten in de afgelopen vijftig tot honderd jaar bijna geheel verdwenen.

 

Doordat de soort zo sterk afgenomen is, staat  deze op de Nederlandse Rode Lijst voor plantensoorten. Op deze Rode Lijst komen plantensoorten voor die in Nederland met uitsterven bedreigd worden en/of beschermd zijn.

Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de soorten die op de Rode Lijst voorkomen. Vaak worden deze soorten bij de aanleg van groenstroken ingezaaid.

 

Waar je ze – ook in Dreumel - nog wel massaal kunt aantreffen, is dus voornamelijk in de pas aangelegde bermen. Het is een pioniersoort die zich als eerst vestigt op braakliggende terreinen maar het op den duur gaat verliezen van de meerjarige soorten die zich daar gaan vestigen.

 

Herkenkenmerken
 

Deze éénjarige plant wordt 30-60 centimeter hoog.

 

De soort hoort tot de familie Composieten (Asteraceae).

 

De trompetvormige buisbloemen met de vijf driehoekige slippen hebben een opvallende diepe kleur blauw, die aanleiding heeft gegeven tot de naam korenbloemenblauw. De voet van de buisbloempjes is paars. De bloeiperiode is van juni tot augustus.