Wilde bertram

laat je niezen


redactie - Wilma van Oss


Wilde bertram (Achillea ptarmica)

Naamgeving

Etymologie is de wetenschap welke de herkomst van woorden bestudeert. De herkomst van plantennamen hoort bij dit studiegebied.

Een veel geraadpleegde site waar de herkomst van zowel wetenschappelijke als Nederlandse plantennamen wordt verklaard is: http://www.plantennamen.info/

Maar zoals bij alle wetenschappen, zijn de geleerden het niet altijd met elkaar eens en dat geeft dus de ruimte voor eigen keuzes.

Als voorbeeld twee verklaringen van de naam wilde bertram.

Het woord is een samenstelling van bertha‘ glanzend’ en hramma = ‘raaf’ (verwijst naar de witte kroonblaadjes). Het voorvoegsel "wilde" verwijst naar het feit dat de plant zich sterk uitbreidt via zijn ondergrondse worteluitlopers

De naam is afkomstig van het oud-Duitse woord ‘bechtram’, wat vuurwortel betekent. Het werd in de Middeleeuwen gebruikt als ontsmettend en pijnstillend middel en ter

.

voorbereiding aan een bezoek aan de tandentrekker (ende gestreken tussen de tanden ende tandvlees, doet dit de tand zo wankelen dat hi goet is uit te halen).

De soortaanduiding ptarmica is afgeleid van het Griekse woord voor nieskruid. In de Middeleeuwen werd deze soort vanwege zijn prikkelende effect, gebruikt om niesbuien op te wekken. 
Groeiplaats
In Dreumel kun je ze vinden in de uiterwaarden, drassige grond, greppels, bermen en op de kribben.
 

Herkenkenmerken

 
   

Deze overblijvende plant bloeit van juni tot november met witte bloemhoofdjes ( ± 1,5 cm) in enigszins platte trossen. De acht tot dertien lintbloemen staan om de buisbloempjes.

De wilde bertram hoort tot hetzelfde geslacht (Achillea) als duizendblad en de bloeiwijze lijkt dan ook heel veel op die van deze soort.

 

Het grote verschil tussen wilde bertram en duizendblad is de bladvorm. Bij duizendblad bestaat het blad uit een heel groot aantal fijne slipjes, waaraan die soort ook de naam dankt. Bij de wilde bertram hebben we te doen met ongedeelde bladeren.

 

De plant wordt 30 – 90 centimeter hoog.