Guldenroede

buitenlandse familieleden veroverden Nederland


redactie - Wilma van Oss


Guldenroede (Solidago spec.)

In Nederland is er slechts één inheemse guldenroede: de echte guldenroede (Solidago vigaurea). Die is sterk achteruitgegaan en heeft daarom een plaats gekregen op de Rode lijst. Het is een soort van de zure lemige bosbodems, dus je zult deze soort in Dreumel niet aantreffen. Daarom krijgt deze geen plaats in deze rubriek.

Wel de Canadese guldenroede (Solidago canadensis) en zijn Amerikaanse familielid de late guldenroede (Solidago gigantea). Deze soorten, in Europa ingevoerd als siergewas en als bijenplant, zijn verwilderd. En met groot succes, nu tref je ze algemeen aan buiten de tuinen waarvoor ze bedoeld waren. Ze maken deel uit van de groep invasieve soorten: soorten die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en daar door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken. Bij planten is deze schade meestal het verdringen van inheemse soorten. Bij mensen noemen we dat migrantenprobleem.

 

Naamgeving
Solidago
komt van solidare of solidum agare en betekent ‘gezond maken, helen’. De guldenroede stond bekend als een wondhelende plant.

De soortaanduiding candensis verwijst naar het land van herkomst (Canada) en gigantea (reusachtig) verwijst naar het forse uiterlijk van deze Solidago. 

Guldenroede is vanwege het voorkomen: rechte stengel (= roede) met goudgele (= gulden) bloemen.

 

   
Groeiplaats
De Canadese en late guldenroede komen beide voor op natte tot vochtige voedselrijke grond aan de oever van de Waal en op braakliggende terreinen (rond de voormalige steenfabriek).Via ondergrondse uitlopers kunnen plekken helemaal dichtgroeien, zodat de andere soorten hier vrijwel volledig worden verdrongen.
 
Herkenkenmerken
De Canadese guldenroede en de (forsere) late guldenroede kun je uit elkaar houden doordat de Canadese sterker behaard is (vooral op de stengel). Het is een stuk kouder in Canada dan in de Noord- Amerika en die beharing zorgt ervoor dat deze soort zich beter tegen de kou kan beschermen.
 
 

De lengte van deze overblijvende plant varieert van 50 cm tot ruim 1,5 meter. Van juli tot in de herfst zijn de helder geel bloeiende hoofdjes te zien.

 
  De ongesteelde lancetvormige bladeren staan verspreid langs de lange rechte stengel. Ze hebben een spitse top en een gezaagde rand.  
 
Populaire waardplant

De guldenroedes zijn, vooral doordat zij nog laat in het jaar bloeien, een populaire waardplant voor veel vliegen, bijen, hommels en wespen.

Invasieve soort, maar wel gewenst in bepaalde kringen!

t bosgitje
 

bretelswimperzwerver u