De fijnspar

(Picea abies)


redactie - Wilma van Oss


Naamgeving

Het woord picea staat waarschijnlijk in verband met pek, omdat de boom veel kleverig hars levert.

 

Gebruik

De Fijnspar wordt speciaal gekweekt als kerstboom. Daarnaast levert hij vurenhout, hèt timmerhout in de bouw. Het hout is ook uitstekend geschikt voor  papierfabricage. Voor de openhaard is het hout ongeschikt.

 

Door het hoge harsgehalte veroorzaakt het een verhoogde kans op schoorsteenbrand.

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van andere naaldbomen als kerstboom.

Rooijsestraat 14

 
 

De Fijnspar komt oorspronkelijk uit Scandinavië. De soort is in Nederland niet inheems en de Maas en Waalse klei is geen geschikte groeiplaats. Maar omdat deze boom in de kersttijd ook in Dreumel een prominente plaats inneemt, is hij opgenomen in deze rubriek.

 

Met kerstmis zingen we ‘O, dennenboom, o dennenboom….’. Dit is overgenomen uit het Duits, waar de spar  ‘Tannenbaum’ genoemd wordt. Maar eigenlijk zou dat dus moeten zijn ‘O, sparrenboom ….’

Het is makkelijk om sparren en dennen uit elkaar te houden. Bij de sparren staan de naalden afzonderlijk (solo) en bij dennen staan de naalden altijd twee aan twee (duo). Het ezelsbruggetje: solo → spar en duo → den.

   

Er zijn een heleboel soorten sparren. Op de foto hiernaast staat bijvoorbeeld  een Servische spar. Die wordt tegenwoordig ook wel verkocht als kerstboom.

De naalden van de fijnspar zijn wel even lang als die van de Servische spar, maar hebben aan de onderkant 2 witte strepen. (zie hieronder). Bij de fijnspar zijn de naalden aan beide zijden groen.

   

Keltische boomastrologie

Ben je geboren tussen 5 en 14 juli of tussen 2 en 11 januari dan is de spar jouw levensboom. De zomerspar past zich zoveel mogelijk aan, aan zijn omgeving om niet op te vallen, is gesloten en kwetsbaar. Hij neigt naar conservatieve levensopvattingen. De winterspar is meer een solist, die onder de moeilijkste omstandigheden tot de grootste prestaties komt.

(bron: boomastrologie)

 

Geschiedenis van de kerstboom

Het gebruik van de kerstboom zoals wij die nu kennen, ontstond pas in de 16e eeuw in Duitsland. Aanvankelijk vrijwel alleen bij de rijke protestanten. In Nederland deed rond 1840 de eerste boom zijn intrede in de huiskamer.

Toen de kerstboom in de loop van de 19e eeuw ook onder katholieken in huis algemeen gangbaar werd, waarschuwde de Kerk met klem tegen het gebruik van dit heidense symbool. Reden waarom in sommige gezinnen de kerstboom nog tot ver in de 20e eeuw taboe was.

Toen het tij niet te keren bleek, heeft de Katholieke kerk zijn eigen christelijke betekenis aan de boom gegeven. Sinds 1982 staat er zelfs in het Vaticaan een kerstboom.

 (bron:Katholiek Nederland)

   

Kerstbomen in Dreumel

 

1962: Wim en zoon Wimke de Lang op bezoek bij tante Tonnie en ome Han

 

   Kerstmis 1963 of 1964, L-R: Marian, Gea, Truus van Sommeren, Jos en Henk

   

Hebt u nog foto’s van kerstbomen met een verhaal of met hun genieters stuur die dan naar  info@tremele.nl

Of......

Maak deze kerstmis eens een foto van uw (klein)kinderen bij de kerstboom of bij een bezoek aan de kerststal in de kerk

De foto's worden toegevoegd aan het archief en worden zo voor de komende generaties Dreumelnaren bewaard.

 

L-R: Michel en Arno van den Bosch (1971)