Aardevossen

Kadastraal
Sectie: E
Perceelsnummers:
75, 76, 77, 923, 924, 925
Grootte: -

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Henk Beijers schrijft hierover:

Vossen waren vroeger tamelijk algemeen. Voor de bouw van hun hol gaven zij de voorkeur aan lemig zand of klei. Holen in niet-lemig zand zouden snel instorten. Ze werden zwaar vervolgd. Er stond eeuwenlang een premie op het doden van een vos.

 
Eigenaren:

Bron: Nieuwe Tielsche Courant,15-04-1893.
Naam:  Aardevossen
Perceelsgrootte: --
Naam eigenaar: Mejuffrouw de Weduwe H. Philipsen

Bron: De Waalbode. 17-06-1939.
Naam:  De Aarde Vossen
Perceelsgrootte: 1.40.20 Ha.
Naam eigenaar: Familie Van Hussen

 
Bijzonderheden
 
Zie ook:

"Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen."
 
De vos
 

Bronvermelding

  • Henk Beijers Archiefcollectie;
  • Nieuwe Tielsche Courant;
  • De Waalbode;
  • Tremele.