Smitskampje / Smitskampen


 
Smitskampje
 
Kadastraal: Sectie D, nr. 120 (0.80.70 ha), nr. 373 (0.49.80 ha), nr. 374 (0.51.20 ha).
 

situatie voor de ruilverkaveling.

 

situatie (bij benadering) in 2018.

 
Toelichting:
a. Perceel nummer 120 is na 1900 veranderd van de naam Smitskampje in Kwaad Kampje.
b. Op de Meertenskaart staat nr. D 373 vermeld. Mogelijk is dit nummer opgegaan in nummer 374.
c. Het nummer D. 374 op de Meertenskaart bestond op de kadastrale kaart van 1832 uit de nummers 122 (0.23.70 ha.) en 123 (0.41.00 ha.).
 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Mogelijk verwijst deze naam naar de achternaam van de eigenaar of het beroep van de eigenaar.

 

Eigenaar: Gemeente Dreumel

 
Smitskampen
 
Kadastraal:

Voorste Smitskamp: Sectie C, nummer 176 (2.11.20 Ha.)
Achterste Smitskamp: Sectie C, nummer 175 (2.11.20 Ha.)

 

situatie voor de ruilverkaveling.

 

situatie (bij benadering) in 2018.

 

Eigenaar: Dorpspolder Dreumel (Verpachtingen 1922 en 1939)

 

Bronvermelding

  • Regionaal Archief Nijmegen, Gemeente Dreumel dossier 1326
  • Stichting Tremele.