Hoge Rooij en Lage Rooij

Hoge Rooij Sectie:E . nrs.: 293, 294, 295, 295bis
Lage Rooij Sectie:E . nrs.: 401 (0.65.90 ha.) , 607 (0.36.40 Ha.)

 

Als je aan oudere Dreumelnaren vraagt waar de "Rooij" ligt, dan zullen ze je ongetwijfeld verwijzen naar de oude boom op de splitsing Rooijsestraat en Oude Maasdijk (zie foto hieronder).

 


De boom en de boerderij "De vier winden" op de hoek van de Rooijsestraat en Oude Maasdijk markeren feitelijk "De Rooij".

 

De Rooij

 

   

Maar met de benaming "De Rooij" worden nog veel grotere deelgebieden van Dreumel bedoeld. Op de kaart uit 1831 wordt het gebied dat ondermeer omsloten wordt door de Waaldijk en de Oude Maasdijk " De Rooi" genoemd.

 

Op deze kaart uit 1831 zien we linksonder een deel van "De Rooi". Ook de Rooischestraat wordt genoemd. De Oude Maasdijk wordt aangeduid als "Oude dijk". De doorbraken buitendijks dateren uit 1784 (Zie: De watersnood van 1784). Bron: kaart 1831 1edruk_serie1 07 Tiel

 

Maar er is meer. Ook het gebied tussen de Rooijsestraat, de Oude Maasdijk en de Spijkweg wordt ook aangeduid als "De Rooij". Dat zien we op onderstaande stafkaart (jaar onbekend).

 
 

En om de verwarring nog groter te maken, is er ook nog sprake van "Hoge Rooij" en "Lage Rooij". Dat zien we op een fragment van de veldnamenkaart.

 
Bron: veldnamenkaart, Meertensinstituut De deelgebieden Hoge Rooij en Lage Rooij anno 2018
 

Tot slot zijn er binnen de deelgebieden Hoge Rooij en Lage Rooij nog specifieke percelen die de naam "Hoge Rooij" of "Lage Rooij" dragen.

 
Hoge Rooij: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Hoge Rooij: situatie (bij benadering) in 2018.

 
Lage Rooij: situatie voor de ruilverkaveling.
 

Lage Rooij: situatie (bij benadering) in 2018.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

 

Schönfeld vermeldt: Mogelijk is de betekenis van Rooi = gerooid, waar het bos gerooid is.

 

Edelman merkt op voor het rivierkleigebied, dat de rooikampen een rode kleur hadden, veroorzaakt door sterke kwel.

 

Rooi: Middeleeuwse ontginningsnaam die duidt op het rooien van bos.

 
 
Eigenaren:
Bron: Provinciale en Noord Brabantsche Courant
Datum: 11-07-1888
Naam: Hoogen Rooi
Perceelsgrootte: 0.64.90 Ha
Naam eigenaar: --

Bron: akte notaris van Everdingen te Tiel
Datum: 10-03-1891
Naam: De Lage Rooi

Perceelsgrootte: (nr. 607) 0.36.40Ha.
Naam eigenaar: --

   

.

   
Bijzonderheden: -
 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld “Veldnamen in Nederland”;
  • Provinciale en Noord Brabantsche Courant;
  • Akte notaris van Everdingen te Tiel;
  • Archief Tremele.