De Brouwerij

Kadastraal
Sectie: A
Perceelsnummer: 387
Grootte: 28.30 are

 
Situatie voor de ruilverkaveling.
 

situatie (bij benadering) in 2016.

 

Verklaring / betekenis van de naam van het perceel

Schönfeld schrijft hierover:

"Veldnamen zijn ook genoemd naar bedrijven en beroepen. Niet alleen namen als Brouwerij, maar ook Panhuis hebben meestal betrekking op een vroegere brouwerij."

 

Eigenaren: -

Bron: notariële akte, 14-02-1991.
Naam eigenaar: Jan van Egmond

Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant,
08-05-1899.
Naam: 
De Brouwerij.
Perceelsgrootte: 0.44.06 ha. (Sectie A, nummers 388, 297).
Naam eigenaar: Erven Weduwe Hoeben

Stoppelbloot (zie advertentie): het moment waarop de oogst van het veld was; vaak begin en einde van een pachttermijn. Ook bij de feitelijke overdracht van landerijen werd vaak gewacht tot er geoogst was.

 


Middeleeuwse brouwerij

De heren van Dreumel bezaten het recht van visserij en brouwerij, zo blijkt uit een onderzoek van J.F.H. Gelens:

"De Heer van Dreumel bezit dus: het recht van justitie, het recht van politie en het recht van bestuur. Naast deze "heerlijke rechten" bezit hij minstens twee oneigenlijke (d.w.z. rechten die ook andere dan adellijke heren kunnen bezitten), namelijk het recht van visserij en het recht van brouwerij. 24)"

Het onderzoek van J.H.F. Gelens richt zich vooral op Gerard Norbert Baron van Scherpenzeel (1667 - 1740). Ook zijn vader Gerard Thomas Baron van Scherpenzeel (? - 1697) bezat al het recht van brouwerij, evenals zijn grootvader Johan II van Scherpenzeel tot Rumpt (1585 - 1654).

Het is niet uitgesloten dat het recht van brouwerij nog verder teruggaat en wel naar Adriaan van Balveren, Heer van Dreumel (1440-1473), maar daar zijn op dit moment geen bewijsbare documenten voor.
 
Voor het gewone volk was bier in de middeleeuwen de gebruikelijke drank. Het was veiliger dan water, aangezien het water in de steden vaak vervuild was.

Bier werd bij de bereiding gekookt en gefilterd en was hierdoor veiliger om te drinken was. Het was is die tijd daarom heel gewoon dat ook kinderen op jonge leeftijd bier dronken.

Bovendien was bier voedzaam: het bevatte graan en de gist was rijk aan vitamine B en andere nodige stoffen. De bierconsumptie was in de middeleeuwen dan ook zeer hoog in vergelijking met nu: in Nederland dronk men zo'n 300 liter bier per persoon per jaar.

 

Bronvermelding

  • M. Schönfeld - “Veldnamen in Nederland”;

  • Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant;

  • Documenten van Jan van Egmond;

  • Tremele.J.H.F. Gelens - Een onderzoek naar het optreden van Gerard Norbert van Scherpenzeel (1667 - 1740) als heer van de Lage Heerlijkheid Dreumel en als ambtsjonker, heemraad en gerichtsman van het ambt van Maas en Waal (1975);

  • Gelders Archief - Rechterlijk Archief Maas en Waal, inventaris nr. 134 en civiel proces 61.5;

  • Bierglutenvrij.nl;

  • Tremele.